ราคาสุกรหน้าฟาร์มวันนี้

ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง
ประเภทสินค้า / ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา หน่วยนับ ตลาด วันที่
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 57.00 บาท/กก. เค พี ฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 57.00 บาท/กก. ที เค ฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 58.00 บาท/กก. เค เอส ฟาร์ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 58.00 บาท/กก. เล่งเค็งฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 60.00 บาท/กก. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรบ้านปากพิงตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 60.00 บาท/กก. ศิริสมานฟาร์ม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 60.00 บาท/กก. ฟาร์มหมูปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 61.00 บาท/กก. บุญมีฟาร์ม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 61.00 บาท/กก. จรูญฟาร์ม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 61.00 บาท/กก. ตลาดสุรนคร อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 61.00 บาท/กก. บ.ก้าวหน้าปศุสัตว์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. ร้านเทพบุตร อ.เมือง จ.เชียงราย 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. อลงกรณ์ฟาร์ม อ.พาน จ.เชียงราย 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. สุพัฒน์ฟาร์ม อ.เมือง จ.พะเยา 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. บริษัท บุรีรัมย์ฟาร์ม จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. สดใสฟาร์ม อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. สินทวีฟาร์ม อ..เมือง จ.ศรีสะเกษ 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. บ.ตรังวัฒนาฟาร์ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. ภักดีฟาร์ม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 63.00 บาท/กก. สหไทยฟาร์ม อ.เมือง จ.มุกดาหาร 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 63.00 บาท/กก. ขุนทะเลฟาร์ม อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 63.00 บาท/กก. เล็กฟาร์ม อ.เมือง จ.ยะลา 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 63.00 บาท/กก. สมาคมผู้เลี้ยงสุกร ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 64.00 บาท/กก. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 65.00 บาท/กก. หจก.เค.ที.อาร์ฟาร์ม อ.แม่ทา จ.ลำพูน 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 65.00 บาท/กก. ชัยภูมิฟาร์ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2012-06-05
ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กก. 1,500.00 บาท/ตัว ศิริสมานฟาร์ม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 2012-06-05
น้ำหนัก 16 กก. 1,500.00 บาท/ตัว จรูญฟาร์ม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2012-06-05
น้ำหนัก 16 กก. 1,500.00 บาท/ตัว กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรบ้านปากพิงตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2012-06-05
น้ำหนัก 16 กก. 1,600.00 บาท/ตัว บุญมีฟาร์ม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 2012-06-05

Update ราคาหมู

 

ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2555
  ราคา สุกรเนื้อ
  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 0.00 (0)
  ราชบุรี 56.00 (-2.5)
  นครปฐม 59.00 (0)
  ฉะเชิงเทรา 58.00 (-1)
  ชลบุรี 58.00 (-1)
  อีสาน 58.00 (-4)
  เชียงใหม่ 62.00 (-2)
  ศรีราชา 58.00 (-3)
  สุราษฎร์ธานี 62.50 (-2)
  สงขลา 65.50 (+1)
  ซี.พี 0.00 (0)
  โรงงานบางคล้า 0.00 (0)
  ลูกสุกร 1,500.00 +- 57.00

แนวโน้มสุกร

สุกร

วันที่ 31 พ.ค. 2555
 
 
 

สุกร

ราคาที่เกษตรกรขายได้ 61.60 บาท/กิโลกรัม

การผลิตสุกร ปี 2554-2555

รายการ

การผลิตสุกร

%การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ปี 2554

2554

2555

ผลผลิต (ตัน)*

11,889,845

12,146,460

2.16

*หมายเหตุ : ข้อมูล เดือนธันวาคม 2554
 
 ปฏิทินการผลิต (ร้อยละช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต)

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค.

8.25

8.20

8.10

 

สถานการณ์ราคา

        ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ ในสัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2555 (วันที่ 28พฤษภาคม 3 มิถุนายน 2555 ) อยู่ที่ กิโลกรัมละ 61.60 บาท ราคาลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ  62.40 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.28  ในเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน  996,010 ตัว

ภาวะราคาหมู

ประจำเดือน มิถุนายน 2555
หน่วยงาน 28/05/12 04/06/12 ราคาเฉลี่ย
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00
ราชบุรี 58.50 56.00 57.25
นครปฐม 59.00 59.00 59.00
ฉะเชิงเทรา 59.00 58.00 58.50
ชลบุรี 59.00 58.00 58.50
อีสาน 62.00 58.00 60.00
เชียงใหม่ 64.00 62.00 63.00
ศรีราชา 61.00 58.00 59.50
สุราษฎร์ธานี 64.50 62.50 63.50
สงขลา 64.50 65.50 65.00
ซี.พี 0.00 0.00 0.00
โรงงานบางคล้า 0.00 0.00 0.00
ลูกสุกร 1,500.00 +- 59.00 1,500.00 +- 57.00 1,500.00

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้อแนะนำสำหรับการฟื้นฟูน้ำหนักตัวสุกรหลังน้ำท่วม

  กรณีเป็นสุกรระยะรุ่นและขุนหากสูญเสียน้ำหนักไป 10-15 กก. ควรให้สุกรได้กินอาหารสูตรต่างๆตามขนาดน้ำหนักสุกรในปริมาณเต็มที่ (1.7-2.4 กก.) พร้อมทั้งเสริมวิตามินเกลือแร่ให้ด้วยสุกรจะสามารถทำน้ำหนักตัวกลับคืนมาได้ภายใน 2-4 สัปดาห์
อาหารแต่ละระยะน้ำหนักตัว (กก.)ปริมาณการกินอาหารต่อวัน (กก.)โปรตีน (%)พลังงาน (กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม)
รุ่น
51-80
1.7-2.1
17%
3150
ขุน
81-100
2.1-2.4
16%
3050
หมายเหตุ ดัดแปลงจากหนังสือการพัฒนาสุกรพันธุ์ปากช่อง 3 และการใช้ประโยชน์             กรณีสุกรพ่อแม่พันธุ์สูญเสียน้ำหนักไป 20 กก. ควรให้แม่สุกรได้กินอาหารสูตรพ่อแม่พันธุ์ในปริมาณ 2.5-5.0 กก.ต่อวัน ขึ้นกับขนาดของพ่อแม่พันธุ์พร้อมทั้งเสริมวิตามินเกลือแร่ให้ด้วย พ่อแม่พันธุ์สุกรจะสามารถทำน้ำหนักตัวกลับคืนมาได้ภายใน 1 เดือน และจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามมา
อาหารแต่ละระยะน้ำหนักตัว (กก.)ปริมาณการกินอาหารต่อวัน (กก.)โปรตีน (%)พลังงาน (กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม)
พ่อแม่พันธุ์
120-240
2.5 ขึ้นไป
14%
3150
หมายเหตุ ดัดแปลงจากหนังสือการพัฒนาสุกรพันธุ์ปากช่อง 3 และการใช้ประโยชน์             กรณีเป็นสุกรทดแทนพ่อแม่พันธุ์หากสูญเสียน้ำหนักไป 15-20 กก. ควรให้สุกรได้กินอาหารสูตรพ่อแม่พันธุ์ในปริมาณเต็มที่ (2.4-3.0 กก.) พร้อมทั้งเสริมวิตามินเกลือแร่ให้ด้วยสุกรจะสามารถทำน้ำหนักตัวกลับคืนมาได้ภายใน 3-4 สัปดาห์
**ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์  โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔  ต่อ ๑๑๓๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น