ราคาสุกรหน้าฟาร์มวันนี้

ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง
ประเภทสินค้า / ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา หน่วยนับ ตลาด วันที่
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 57.00 บาท/กก. เค พี ฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 57.00 บาท/กก. ที เค ฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 58.00 บาท/กก. เค เอส ฟาร์ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 58.00 บาท/กก. เล่งเค็งฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 60.00 บาท/กก. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรบ้านปากพิงตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 60.00 บาท/กก. ศิริสมานฟาร์ม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 60.00 บาท/กก. ฟาร์มหมูปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 61.00 บาท/กก. บุญมีฟาร์ม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 61.00 บาท/กก. จรูญฟาร์ม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 61.00 บาท/กก. ตลาดสุรนคร อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 61.00 บาท/กก. บ.ก้าวหน้าปศุสัตว์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. ร้านเทพบุตร อ.เมือง จ.เชียงราย 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. อลงกรณ์ฟาร์ม อ.พาน จ.เชียงราย 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. สุพัฒน์ฟาร์ม อ.เมือง จ.พะเยา 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. บริษัท บุรีรัมย์ฟาร์ม จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. สดใสฟาร์ม อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. สินทวีฟาร์ม อ..เมือง จ.ศรีสะเกษ 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. บ.ตรังวัฒนาฟาร์ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 62.00 บาท/กก. ภักดีฟาร์ม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 63.00 บาท/กก. สหไทยฟาร์ม อ.เมือง จ.มุกดาหาร 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 63.00 บาท/กก. ขุนทะเลฟาร์ม อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 63.00 บาท/กก. เล็กฟาร์ม อ.เมือง จ.ยะลา 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 63.00 บาท/กก. สมาคมผู้เลี้ยงสุกร ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 64.00 บาท/กก. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 65.00 บาท/กก. หจก.เค.ที.อาร์ฟาร์ม อ.แม่ทา จ.ลำพูน 2012-06-05
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 65.00 บาท/กก. ชัยภูมิฟาร์ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2012-06-05
ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กก. 1,500.00 บาท/ตัว ศิริสมานฟาร์ม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 2012-06-05
น้ำหนัก 16 กก. 1,500.00 บาท/ตัว จรูญฟาร์ม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2012-06-05
น้ำหนัก 16 กก. 1,500.00 บาท/ตัว กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรบ้านปากพิงตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2012-06-05
น้ำหนัก 16 กก. 1,600.00 บาท/ตัว บุญมีฟาร์ม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 2012-06-05

Update ราคาหมู

 

ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2555
  ราคา สุกรเนื้อ
  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 0.00 (0)
  ราชบุรี 56.00 (-2.5)
  นครปฐม 59.00 (0)
  ฉะเชิงเทรา 58.00 (-1)
  ชลบุรี 58.00 (-1)
  อีสาน 58.00 (-4)
  เชียงใหม่ 62.00 (-2)
  ศรีราชา 58.00 (-3)
  สุราษฎร์ธานี 62.50 (-2)
  สงขลา 65.50 (+1)
  ซี.พี 0.00 (0)
  โรงงานบางคล้า 0.00 (0)
  ลูกสุกร 1,500.00 +- 57.00

แนวโน้มสุกร

สุกร

วันที่ 31 พ.ค. 2555
 
 
 

สุกร

ราคาที่เกษตรกรขายได้ 61.60 บาท/กิโลกรัม

การผลิตสุกร ปี 2554-2555

รายการ

การผลิตสุกร

%การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ปี 2554

2554

2555

ผลผลิต (ตัน)*

11,889,845

12,146,460

2.16

*หมายเหตุ : ข้อมูล เดือนธันวาคม 2554
 
 ปฏิทินการผลิต (ร้อยละช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต)

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค.

8.25

8.20

8.10

 

สถานการณ์ราคา

        ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ ในสัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2555 (วันที่ 28พฤษภาคม 3 มิถุนายน 2555 ) อยู่ที่ กิโลกรัมละ 61.60 บาท ราคาลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ  62.40 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.28  ในเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน  996,010 ตัว

ภาวะราคาหมู

ประจำเดือน มิถุนายน 2555
หน่วยงาน 28/05/12 04/06/12 ราคาเฉลี่ย
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00
ราชบุรี 58.50 56.00 57.25
นครปฐม 59.00 59.00 59.00
ฉะเชิงเทรา 59.00 58.00 58.50
ชลบุรี 59.00 58.00 58.50
อีสาน 62.00 58.00 60.00
เชียงใหม่ 64.00 62.00 63.00
ศรีราชา 61.00 58.00 59.50
สุราษฎร์ธานี 64.50 62.50 63.50
สงขลา 64.50 65.50 65.00
ซี.พี 0.00 0.00 0.00
โรงงานบางคล้า 0.00 0.00 0.00
ลูกสุกร 1,500.00 +- 59.00 1,500.00 +- 57.00 1,500.00

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

ตารางแสดงน้ำหนัก อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารของสุกรขุน


ตารางแสดงน้ำหนัก อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารของสุกรขุน

อายุของสุกร
(วัน)
น้ำหนักสุกร
(กิโลกรัม)
อัตราการเจริญเติบโต
(กรัม/วัน)
ประสิทธิภาพ
การใช้อาหารสมทบ
อาหารที่กิน/ตัว/วัน
(กิโลกรัม)
ปริมาณอาหารสมทบ
(กิโลกรัม)
30
6.5
150
-
0.30
0.4
42
9.0
330
1.5
0.50
5.0
60
15.0
500
1.6
1.0
15.0
70
22.0
600
1.8
1.4
27.0
82
30.0
650
2.2
1.5
45.0
94
40.0
700
2.3
2.0
67.0
106
50.0
720
2.3
2.2
90.0
120
60.0
750
2.4
2.4
125
133
70.0
780
2.5
2.6
155
145
80.0
800
2.6
2.8
190
158
90.0
800
30.
3.0
225
170
100.0
800
3.0
3.0
260

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น